Treningstider

Forfall til trening?

Det forventes at utøveren stiller på trening. Kan en ikke stille på trening skal utøveren selv ringe til Mohammed Idris - 992 25 717.

Mandager
Ferdig skiftet i garderoben kl.17.45
Trening 18.00-19.30, Lystlunden KG 1/1 bane
KEEPERNE: Trening 18.30 med FK Ørn Horten Keeper gruppa.

Tirsdager
Ferdig skiftet i garderoben kl.17.45
Trening 18.00-19.30, Stadion 2/3 bane

Onsdager
Ferdig skiftet i garderoben kl.16.15
Trening 16.30-18.00, Lystlunden KG 2/3 bane

Torsdager
Ferdig skiftet i garderoben kl.16.15. Frukten er på plass ca. kl. 16.00
Trening 16.30-18.00, Lystlunden KG 1/1 bane

Søndager
17.30-19.30 Sammen for Horten - Kaldhallen Nykirke

MERK: Det kan forekomme avvik fra denne planen. Det vil da legges ut informasjon på forsiden og på Facebook hvis vi ikke rekker å legge det på nettsiden.