Fair Play

Det handler om respekt, ikke sant

Ørn Horten er en av mange klubber som er Fair Play klubber. Det betyr at vi skal følge visse spilleregler og opplegg rundt alle våre kamper. I tillegg til det å oppføre oss på banen.

Les mer om Fair play opplegget her

Fair Play programmet - Brosjyre

Fair Play Holdningskontrakt

Fair Play Foreldrevettregler

Kampreglement for barnefotball